Xenus hallitus 2018

Lisätty: 11.12.2017  klo: 17:00

Puheenjohtaja Tuula Laasanen
Varapuheenjohtaja Jouko Kärkkäinen
Sihteeri Tuomo Miettunen
Muut hallituksen jäsenet: Tuomo Karplund, Kalervo Kujala,
Merja Aittamaa(uusi), Matti Rask(uusi), Seppo
Mäkitalo(uusi)
Toimihenkilöt:
Rahastonhoitaja Raimo Koskenkorva
Aluevastaava Eero Salo-oja
Petovastaava Matti Suopajärvi
Suojeluvastaava Pentti Rauhala
Jäsenlehti/ päätoimittaja Kari oittinen, taitto Matti
Suopajärvi
Havaintotoimikunta: Pentti Rauhala, Tuomo Karplund, Raimo
Koskenkorva, Eero Salo-oja, Tuomo Miettunen, Jouko
Kärkkäinen, Juha Ylimaunu, JouniYlipekkala

Retkikummit Jouko Kärkkäinen, Tuomo Karplund, Tuula
Laasanen ja uusina Lea Silvenius ja Seppo Mäkitalo

Nuorisotoimikunta: Tuomo Karplund, Merja Aittamaa, Jouko
Kärkkäinen ja Kari Oittinen

Tuula Laasanen

Xenuksen logo

Tiiralogo